Skip to main content

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. Sözleşmenin Tarafları     

1.1. Satıcı: 

Ticaret Unvanı: JOYMOMENTO – BURAK AKYOL  

Adres: Mahmudiye Mah. Ayışığı Sok. Villa Huzur No:11/C

Vergi Numarası: 0440477388

Vergi Dairesi: İNEGÖL VERGİ DAİRESİ

E-posta: [email protected]

Telefon No: +90 536 491 73 72

Ticaret Sicil No: 

Bundan böyle kısa “Satıcı” veya “JOYMOMENTO” olarak anılacaktır.

1.2. Alıcı:

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı : 

Adres : 

T.C. Kimlik No / Vergi No : 

Telefon Numarası :

E Posta adresi :

           Bundan böyle kısa “Alıcı” olarak anılacaktır.

1.3. Satıcı ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.4. Alıcı’nın https://www.joymomento.com/ internet sitesinden ve/veya mobil uygulaması üzerinden (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) Satıcı’nın sağladığı ürünleri satın almak maksadıyla işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamasıyla kabul beyanının JOYMOMENTO kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait https://www.joymomento.com/ alan adlı internet sitesi (Bundan sonra kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve/veya mobil uygulaması (Bundan sonra kısaca “Mobil Uygulama” olarak anılacaktır.) (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) üzerinden  elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, işbu Sözleşme’de Satıcı’ya ve Satıcı’nın tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenen, İnternet Sitesi’nde açıklaması yer alan Ürün ve/veya Hizmetler’in ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

Listelenen ve Platform’da ilan edilen Ürün ve/veya Hizmetler; Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin sözleşmeler kapsamındadır. Süreli olarak belirtilen fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olup İnternet Sitesi’nde yer almaktadır.

3. Tanımlar

3.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

SATICI veya JOYMOMENTO

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece kendisine ait olan Ürün ve/veya Hizmetler’in Platform üzerinden satışını gerçekleştiren, JOYMOMENTO- BURAK AKYOL’u ifade etmektedir.

ALICI 

:

JOYMOMENTO’nun Platform üzerinden satışa sunulan ve tüm hakları yalnızca ve sadece JOYMOMENTO’ya ait olan Ürün ve/veya Hizmetler’i satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

Ürün ve/veya Hizmet

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece JOYMOMENTO’ya ait olan ve Platform üzerinden Mesafeli Satış Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak satışa sunulan ürün ve/veya hizmetler ile JOYMOMENTO tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü ürün ve/veya hizmetlerini ifade etmektedir.

İnternet Sitesi

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece JOYMOMENTO’ya ait olan https://www.joymomento.com/ alan adında ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, internet sitesi anlamına gelmektedir.

Mobil Uygulama

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece JOYMOMENTO’ya ait olan cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan yazılım anlamına gelmektedir.

Platform

:

Tüm hakları yalnızca ve sadece Şirket’e ait İnternet Sitesi’ni ve/veya Mobil Uygulaması’nı ifade etmektedir.

Sipariş Veren

:

Bir Ürün ve/veya Hizmeti, tüm hakları yalnızca ve sadece JOYMOMENTO’ya ait Platform üzerinden talep eden kişiyi ifade etmektedir.

Ürün ve/veya Hizmet Bedeli

:

ALICI tarafından JOYMOMENTO’ya ödenecek bedel anlamına gelmektedir.

Ödeme Hizmet Sağlayıcı

:

JOYMOMENTO’nun sözleşmesel ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13.maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcısını ifade etmektedir.

Sözleşme

:

SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme anlamına gelmektedir.

Taraflar

:

JOYMOMENTO ve ALICI’yı birlikte kapsamaktadır.

Taraf

Ürünler

Fatura Bilgisi (proforma invoice):                                            

Ürün Raporu: 

İncoterms: 

Üretici/tedarikçi 3. Kişi:.

:

JOYMOMENTO ve ALICI’yı ayrı ayrı kapsamaktadır.,

Taraflarca e-posta, Whatsapp, https://www.joymomento.com/ aracılığı ile nitelikleri belirlenmiş ve mutabık kalınarak onaylanmış her türlü ürün.

Ürün Raporu neticesinde, ürün özellikleri ve hizmetler tam olarak belirlendikten sonra Alıcı’nın ödemesi gereken toplam bedeli gösterir fiyat tablosu

Gönderilip fatura bilgisi ile birlikte onayı alınan; tedarik edilecek ürüne ilişkin olarak her türlü nicel ve nitel bilgiyi (cins, tür, adet, fiyat, lojistik, sigorta, paket, etiket vs.) içerir ve hizmet ve ürün bedellerini içerir rapor.

ICC’nin (International Chamber of Commerce) ithalat ve ihracatta teslim şekilleri üzerine oluşturduğu kavramların ”International                 Commercial Terms” kısaltılmış ismidir. 

JOYMOMENTO faaliyeti kapsamında, Alıcı tarafından sipariş verilen ürünlerin, üretim ve temini için faaliyet gösteren ve bu hususta anlaşma yapılan diğer kişiler

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Alıcı, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan Aydınlatma Metni, KVKK Politikası ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Ön Bilgilendirme Formu’nu okuduğunu ve kabul ettiğini, Üye Kayıt Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Satıcı, işbu Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Sözleşme konusu her bir ürün, talep edilen Ürünler kapsamında taraflar arasında belirlenen incoterms ile Alıcının gösterdiği teslimat adresi uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Ürün ve/veya Hizmet’in normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile belirlenen süre zarfında teslim edilememesi halinde JOYMOMENTO teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. JOYMOMENTO olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’in tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir Ürün ve/veya Hizmet’i tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

4.4. Alınan Ürün ve/veya Hizmetler -siparişe dayalı özel niteliktedirler- kapsamında ödeme ve teslim şartları değişkenlik arz etmekte olup; her bir Ürün ve/veya Hizmetler’de farklı koşulların öngörüleceği Alıcı’nın beyan ve kabulündedir. Alıcı’nın işbu Sözleşme konusu ürünü Alıcı’dan başka kişi veya kuruluşa teslim edilmesi talebinde, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamayacaktır. Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet, her bir Ürün ve/veya Hizmet için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, JOYMOMENTO’nun anlaşmalı olduğu kargo/lojistik firması tarafından teslim edilir. Teslime ilişkin olarak Alıcı ve Satıcı arasında yer alan anlaşmaya bağlı olarak; Alıcı’nın teslime ilişkin süreci kendi imkanları ile sağlaması söz konusu olabilecektir. İşbu durumda Ürün ve/veya Hizmetler Alıcı’nın belirttiği firmaya teslim edilmekle beraber; JOYMOMENTO teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.Ürün ve/veya Hizmeti Teslim yeri, teslim zamanı gibi hususlar Alıcı’nın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen Ürün ve/veya Hizmet’in nitel ve niceliğine göre değişiklik arz etmektedir.

4.5. Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. JOYMOMENTO mevcut olmayan/tedarik edilemeyen Ürün ve/veya Hizmet’e ilişkin siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

4.6. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Satıcı, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.8. Ürün ve/veya Hizmet’in, teslimatı anında ALICI’nın yahut göstereceği kişinin belirtilen adreste bulunmaması durumunda, JOYMOMENTO edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo/lojistik firması ile temas kurarak Ürün ve/veya Hizmet’in sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Bu hallerde ALICI’nın Ürün ve/veya Hizmet’i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün ve/veya Hizmet’in beklemiş olması ve/veya Ürünlerin JOYMOMENTO’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir. Alıcı, işbu Sözleşme konusu mal/hizmeti muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti 8 gün içinde JOYMOMENTO’ya bildirecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu Alıcı’ya aittir. 

4.9. İşbu Sözleşme’ye konu ürünün siparişin işleme koyulma zamanı; Ürün ve/veya Hizmetler’in niteliği uyarınca; Alıcı’nın belirlenen ücreti eksiksiz olarak göndererek JOYMOMENTO’nun hesabına ulaştırdığı tarihtir. Eksik ödeme yahut ücretin hesaba ulaşmaması halinde; Satıcı Ürün ve/veya Hizmet kapsamında herhangi bir tedarik sürecine başlamayacaktır.

4.10. Alıcı, Platform’da sunulan ürünlerden sipariş edebilmek için İnternet Sitesinde talep edilen bilgileri girmek zorundadır. Alıcı her zaman ve ayrıca hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini sona erdirebilir. Alıcı, Satıcı’ya ait Platform’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Alıcı, bilgilerinin değişmesi halinde üyelik bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

4.11. Alıcı, Satıcı’ya ait Platform’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

4.12. Alıcı, Satıcı’ya ait Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, İnternet Sitesi’ne üye sıfatıyla Alıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. Bu işlemlerde bulunduğu takdirde doğacak zararları Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.13. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, Platform’da ve Ürün Raporu’nda yer alan niteliklerine uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için nakliye masrafları Alıcı’ya ait olmak üzere Satıcı’ya gönderebilir.

4.14. JOYMOMENTO, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Söz konusu kesintiler 1 (bir) ay içerisinde toplam 24 (yirmi dört) saati aşmayacaktır. Sistemin çalışması ve hizmetin verilmesi Satıcının kusurundan doğmayan bir sebeple kesintiye uğruyorsa bu süre aşılabilir. Alıcı veya Kullanıcı bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı JOYMOMENTO’dan herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.15. JOYMOMENTO, Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu Platform’a ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içeriklerini herhangi bir zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

4.16.Alıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu Fatura Bilgisi gönderildikten sonra, ödemenin gerçekleşeceği tarihe kadar geçen süreçte, döviz kurunda değişiklik (yukarı ya da aşağı yönlü) olması halinde, JOYMOMENTO’nun belirlenen fiyatlarda %1 (yüzde bir) oranında zorunlu değişikliklere gitme hakkı saklı bulunmaktadır. JOYMOMENTO’nun bu madde kapsamında Fatura Bilgisi’ni revize ederek yeniden Alıcı’ya göndermesi halinde, Alıcı’nın onayına ihtiyaç duyulmaksızın; güncel fatura bilgisi geçerlilik arz edecek olup bu husus tarafların bilgisi ve kabulündedir.

 

5.  Kullanım Koşulları

5.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları Alıcı ile Satıcıdır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’nin taraflarına aittir.

5.2. Alıcı’nın Platform’a girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan JOYMOMENTO sorumlu değildir. JOYMOMENTO, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.3. JOYMOMENTO; aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Alıcılar/ Kullanıcı’lar aleyhine olmamak kaydıyla ve tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. JOYMOMENTO, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Platform’da yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Platform’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Platform’un veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

5.4. İnternet sitesi JOYMOMENTO’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. JOYMOMENTO, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

5.5. JOYMOMENTO; JOYMOMENTO ürünleri, JOYMOMENTO ticari markaları, görünümü, Platform’un genel görünüm ve dizaynı ile Platform’daki tüm bilgi, resim, JOYMOMENTO markası, https://www.joymomento.com/ alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İşbu Sözleşme altında Alıcı ürünü satın almakla hiçbir yetkinin kendisine devredilmemiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Platform’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı başka bir Platform’da izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine tüm durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk ihlal eden tarafa ait olup JOYMOMENTO’nun  tüm hakları saklıdır.

6. İptal ve İade Koşulları

6.1. İptale konu siparişe ilişkin JOYMOMENTO bir fiş veya fatura düzenlemiş ve fiş veya fatura Alıcı’ya teslim edilmiş ise ilgili fiş veya faturanın iadesi gerekmektedir. 

6.2. Siparişini verdiğiniz ürün yerine faturanızda yazan ve koliden çıkan ürün birbiri ile aynı değilse ürününüzle ilgili yaşadığınız sorunları, ürünün elinize geçmesinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde tarafımıza mail ile başvurabilirsiniz. Ürününüz JOYMOMENTO tarafından 5 iş günü içerisinde incelenerek durumu analiz edilir ve yanlışlık var ise durumu düzelterek doğru ürünün Kullanıcıya iletimini gerçekleştirilir.

6.3. JOYMOMENTO, Platform üzerinden sunduğu Ürün ve/veya Hizmetler’i hiçbir koşula bağlı olmaksızın, tek taraflı olarak kampanya ve promosyon dönemleri de dahil olmak üzere iptal etme hakkını saklı tutar.

6.4. Ürün ve/veya Hizmet ile fatura da mevcut olması halinde, ilgili iade bölümü de doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak teslim edilmelidir.

6.5. Havale veya EFT siparişlerinin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, Fatura Bilgisi’nde yer alan toplam bedelin JOYMOMENTO’nun banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Havale veya EFT yoluyla verilen, ancak 1 (bir) hafta içerisinde ödemesi gerçekleştirilmeyen siparişler JOYMOMENTO tarafından iptal edilebilmektedir.

7. Ayıba Karşı Satıcının Sorumluluğu

7.1. Alıcı, sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur. Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi normal olmayan bir durum varsa; Alıcı teslimat görevlisinden tutanak hazırlamasını talep etmelidir.

7.2 Alıcı, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen ve/veya açıkça belli olmayan (gizli) bir ayıp olması halinde durumu Satıcı’ya derhal ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktırAksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununu gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır. 

7.3.  Alıcı’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, irsaliye ve faturanın tüm asıl ve kopyalarının da ürünlerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

7.4. İade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda kalmaması, yeniden üretim imkanının olmaması, materyalin bulunamaması ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, Satıcı ürün bedelini Alıcı’ya, herhangi bir faiz veya masraf ödemeksizin, tahsil edilen yöntemle aynı şekilde iade edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.5. Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup Alıcı ve Satıcı belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

8. Cayma Hakkı 

 • 8.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. Madde hükümleri uyarınca Alıcı JOYMOMENTO’nun sunmuş olduğu Ürün ve/veya Hizmetler kapsamında “Tüketicinin İstekleri veya Kişisel İhtiyaçları Doğrultusunda Hazırlanan Mallara İlişkin Sözleşmeler” ve ‘’Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler’’ istisnalarından ötürü cayma hakkını kullanamayacaktır.

8.2. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 • Bedeli finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve JOYMOMENTO’nun kontrolünde olmayan Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin sözleşmeler
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin sözleşmeler
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek Ürün ve/veya Hizmetler’in teslimine ilişkin sözleşmeler
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürün ve/veya Hizmetler’in; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra başka Ürün ve/veya Hizmetler ile karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin sözleşmeler.
 • Ürün ve/veya Hizmet’in tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin sözleşmeler.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

9. Fiyatlara İlişkin Hükümler

9.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen Ürün ve/veya Hizmetler’in bedeli İnternet Sitesi’nde ve Alıcı’ya gönderilen fatura bilgisi içeriğinde belirtilmiştir. İşbu Sözleşmede ve/veya Fatura Bilgisi’nde belirtilmedikçe ürün bedeline KDV dahil değildir.

9.2. Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda İnternet Sitesi’nden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında akdedilen ve mutabakata varılan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi, Banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup Satıcı’nın bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

10. Satıcı’nın Beyanları ve Sorumsuz Olduğu Haller

10.1. Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. Ancak Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki promosyon ve kampanyalar üzerinde değişiklik yaptığını İnternet Sitesi’nde yeni bir promosyon veya kampanya ile duyurması gerekmektedir.

10.2. Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

11. Kişisel Verilere İlişkin Hükümler

11.1. ALICI, JOYMOMENTO’ya ilettiği bilgilerin kendisine ait olduğunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile JOYMOMENTO tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder, işbu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.

11.2. ALICI, JOYMOMENTO’nun yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ALICI’ya ait, JOYMOMENTO Ürün ve/veya Hizmetleri dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya JOYMOMENTO’nun Ürün ve/veya Hizmetler’in ifasına yönelik olarak açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin JOYMOMENTO Gizlilik Politikaları’na ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple JOYMOMENTO’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

11.3. ALICI, Platform’da sunulan Ürün ve/veya Hizmetler’in sipariş edebilmek için talep edilen bilgileri girmek zorundadır. ALICI, JOYMOMENTO’ya verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, JOYMOMENTO’nun işbu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları JOYMOMENTO’nun ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. ALICI, bilgilerinin değişmesi halinde bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

11.4. ALICI, Platform üzerinden JOYMOMENTO’nun kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesine veya işleten/hizmeti veren tarafa yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında JOYMOMENTO’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve JOYMOMENTO’dan herhangi bir ad altında talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

11.5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait; ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler, telefon numarası vb. bilgiler; sipariş almak, Ürün ve/veya Hizmetler’i sunmak, Ürün ve/veya Hizmetler’i geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, Ürünler ve/veya Hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin JOYMOMENTO tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri JOYMOMENTO, JOYMOMENTO iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

11.6. ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için JOYMOMENTO tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

11.7. ALICI, JOYMOMENTO’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda JOYMOMENTO’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

11.8. JOYMOMENTO; JOYMOMENTO Ürün ve/veya Hizmetleri, JOYMOMENTO ticari markaları, görünümü, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, JOYMOMENTO markası, https://www.joymomento.com/ alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller“) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İşbu Sözleşme altında ALICI Ürün ve/veya Hizmet’i satın almakla hiçbir yetkinin kendisine devredilmemiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine, tüm durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk ihlal eden tarafa ait olup JOYMOMENTO’nun tüm hakları saklıdır.

11.9. ALICI, Ürün ve/veya Hizmetler’i, JOYMOMENTO’nun rızası olmaksızın çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

12. Mücbir Sebepler

12.1.  Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir.

12.2. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, JOYMOMENTO ve ALICI’nın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb. haller ile JOYMOMENTO ve ALICI’nın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan kişi durumu derhal diğerlerine yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca JOYMOMENTO ve ALICI’nın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder.

12.3. Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebep, 30 (otuz) gün süreyle devam ederse Taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

12.4. Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

13. Delil Sözleşmesi

13.1. Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta JOYMOMENTO’nun ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

14.1. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

14.2. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.

15. Diğer hükümler

15.1. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması ya da kısmen kullanması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz konusu hakkın tekrar kullanımı veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez. Feragat yalnızca yazılı şekilde yapılırsa, özellikle işbu Sözleşme’ye atıfta bulunuyorsa ve feragat eden kişi usulünce yetkilendirilmiş temsilcisi veya bizzat kendisi tarafından imzalanmışsa geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

16. Yürürlük

16.1. Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

  Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni, Ön Bilgilendirme Formu’nu eklerini okudum ve kabul ediyorum. 

 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum. 

  Açık Rıza Metni’ni okudum ve onaylıyorum.

 Fatura bilgilerim ile teslimat bilgilerim aynı olsun.

 Mail ile yeniliklerden, kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.

 SMS ile yeniliklerden, kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.

Siparişi Ver.